FANDOM


Hiroshima Mon Amour - dramatyczna pieśń Violetty Villas, skomponowana przez Zbigniewa Ciechana. Pieśń śpiewana jest w języku polskim oraz francuskim. Po raz pierwszy Violetta Villas wykonała ją w 1966 roku podczas premiery widowiska Grand Music Hall de Varsovie w paryskiej Olympii. Tekst napisany przez M. Borowicza liczy pięć zwrotek. Villas nagrała tę piosenką dla Polskiego Radia (czas trwania 7:21).